7. Harmonogram akcji.
Akcja "1% na Twój Klub" składa się z

⇒ etapu rejestracyjno - informacyjnego trwającego do 30 kwietnia danego roku akcji, w którym zawierane są wstępne umowy pomiędzy Fundacją a Uczestnikami, po zawarciu których Uczestnicy - Kluby Sportowe i ich Partnerzy mogą przystąpić do informowania potencjalnych darczyńców o akcji "1% na Twój Klub" między innymi poprzez, umieszczanie na witrynie internetowej Klubów banera informacyjnego dostarczonego przez Fundację Partnerstwo z hiperłączami do witryny internetowej prowadzonej pod adresem: www.partnerstwo.pl (zawarcie wstępnych umów nie jest warunkiem przystąpienia do akcji 1% przez Klub).

⇒ etapu przekazania środków przez urzędy skarbowe, który powinien trwać do 30 lipca danego roku akcji.

⇒ etapu ustalenia beneficjenta otrzymanych darowizn na podstawie zestawienia z urzędu skarbowego ze wskazaniem celu szczegółowego kwoty 1% (nazwy i adresu klubu sportowego).

⇒ w przypadku otrzymania darowizny na klub, którego Fundacja nie może zidentyfikować lub nawiązać z nim kontaktu do 01 grudnia danego roku podatkowego Fundacja zamieści na ten temat informację na swojej stronie internetowej www.partnerstwo.pl

⇒ etapu przekazania pomocy w formie umowy darowizny na rzecz Uczestników Akcji trwającego od 1 października danego roku akcji.

8. Szczegółowe zasady przekazywania środków zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Fundacją a Uczestnikami Akcji.

9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy podatników zawarte w rubryce "cel szczegółowy” w którym powinna być wpisana nazwa Klubu i jego adres. Niewłaściwie wypełniona rubryka w zeznaniu podatkowym może spowodować brak możliwości zidentyfikowania beneficjenta.

10. Niezidentyfikowanie beneficjenta lub brak kontaktu z beneficjentem do końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzana jest akcja powoduje przeznaczenie niewykorzystanych środków finansowych na ogólne cele statutowe Fundacji.

11. Fundacja dołoży wszelkich starań aby terminy w niniejszym regulaminie zostały dotrzymane, nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez czynności podatników i urzędów skarbowych.


DO POBRANIA:
FORMULARZ Regulaminu i Umowy:pdf, word
Tekst do rozdania: pdf
Baner: flesh
Baner: PNG
Baner: GIF

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec

ROZLICZ SWÓJ PIT

1,5%

NASZA GALERIA

Photo5.jpg

GOŚCIMY

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.